Teamontwikkeling en samenwerken

Toptalent of topteam? In de sport herkennen we het direct: een groep individuele toptalenten kan glansrijk falen tegenover een goed samenwerkend team. Dat goed teamwerk tot overstijgende resultaten leidt bewezen de ‘Oranjeleeuwinnen‘ heel mooi in 2017 en 2019. Veel organisaties onderkennen dit gegeven en besteden hier terecht veel aandacht aan. Waar bestaat dat goede teamwerk uit en hoe kun je dat als team ontwikkelen? Met onze teamcoaching begeleiden we teams hierbij.

Effectieve teams besteden aandacht aan:

 • wie zijn wij, waar liggen onze sterktes en zwaktes, en hoe is onze onderlinge dynamiek?
 • wat willen we bereiken als team, in relatie tot de doelen voor de klant en voor de organisatie?
 • hoe versterken we ons teamwerk voor die ambities en uitdagingen?

We worden dan ook veel gevraagd voor de volgende activiteiten:

Teamsessie ‘Team in Beeld

Om de kwaliteiten, hiaten en onderlinge dynamiek binnen het team inzichtelijk te maken, worden de onderliggende drijfveren van de teamleden in kaart gebracht.

De bijeenkomst bestaat uit:

 • Verheldering en uitwisseling van persoonlijke drijfveren, kracht en valkuilen.
 • Doorspreken teamsamenstelling en interactie in relatie tot de taken van het team.
 • Conclusies en verbetermogelijkheden.
Teamsessie ‘Koers en Doelen

Teamontwikkeling staat niet op zichzelf. Teams hebben tot doel een krachtige bijdrage te leveren aan de doelstellingen voor de klant en ontwikkeling van de organisatie. In een interactieve sessie worden deze ambities verhelderd en geconcretiseerd. We brengen in kaart wat dit betekent voor de waarden en principes van het team. Vervolgens worden de doelen en planning van het team doorgenomen en op welke wijze het team hiermee aan de slag gaat. Op basis hiervan wordt expliciet gemaakt welke uitdagingen en kansen er liggen voor het team, en met welke samenwerking en teamcompetenties die gerealiseerd kunnen worden. 

Teamcoaching teamontwikkeling

Het doel van de teamcoaching is om de onderlinge samenwerking en benodigde vaardigheden van het team te versterken. De coach vervult hierbij een prikkelende en procesbegeleidende rol, gebruikmakend van interactieve werkvormen, spiegelen, feedback, en concretisering van doelen en afspraken. Ook wordt het inzicht in de eigen teamontwikkeling vergroot m.b.v. enkele veelgebruikte teamontwikkelingsmodellen.

Op basis van de specifieke ontwikkelbehoefte van het team vindt een coachingstraject plaats. Het traject bestaat uit een aantal bijeenkomsten, verspreid over een aantal maanden. Het traject is een stapsgewijs proces van:

 • gezamenlijk doorgronden van de behoefte
 • doelen stellen
 • aandacht voor de zachte kant (onderstroom) en harde kant (afspraken en werkwijzen)
 • kwaliteiten mobiliseren en acties kiezen
 • praktijktoepassing
 • feedback en resultaten bespreken

Elke bijeenkomst bouwt voort op de vorige en op de toepassing in de praktijk, totdat het beoogde resultaat bereikt is.