Leiderschap en persoonlijke kracht

Bij leiderschap denken we aan leidinggevenden. Doelen realiseren met je medewerkers, door te motiveren en te faciliteren en regie nemen over het proces. Daarnaast is er ook steeds meer aandacht voor leiderschap door medewerkers zelf. Hoe kunnen professionals hun eigen initiatieven en persoonlijke kwaliteiten versterken? Voor zichzelf en elkaar en voor de uitdagingen in het werk. Met onze training, coaching en leiderschapsprogramma’s ondersteunen we leidinggevenden en professionals in de ontwikkeling van hun leiderschap en persoonlijke kracht.

Leiding geven in organisaties heeft als doel dat mensen gemotiveerd en zelfstandig kwaliteit van werk leveren in een prettige en goede samenwerking. Dit klinkt overzichtelijk, maar de praktijk is vaak weerbarstig. De aansluiting tussen mensen, het werk en het team waarin ze opereren, is continu in beweging. Als leidinggevende kun je dit in goede banen leiden door situationeel een aantal basisvaardigheden toe te passen, vanuit een coachende benadering.  

Coachend leiderschap

Het is zo’n duidelijke kerntaak van leidinggevenden: medewerkers (bege)leiden en faciliteren in hun ontwikkeling. Toch is weinig zo ongrijpbaar als menselijk gedrag. Iedereen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Ook als leidinggevende zelf heb je je voorkeursstijl en persoonlijke opvatting over leiderschap.

Als je erop uit bent dat je niet zelf alles hoeft voor te schrijven, dat medewerkers zelf tot oplossingen komen en groeien in hun werk en werkprestaties, ben je geholpen met een coachende stijl. Coachend leiderschap is allereerst een mindset. Een visie op leiderschap. Wat wil jij van je medewerkers, hoe wil je dat het met ze gaat en hoe stimuleer je dat met jouw leiderschapsgedrag?

In de training coachend leiderschap staan we stil bij die mindset en reiken we een aantal basale “building blocks” aan hoe je op een coachende manier kunt leiding geven; Hoe geef je effectief richting? Hoe inspireer en motiveer je? Hoe geef je ruimte of grijp je in? En hoe doe je dit op een manier die aansluit bij jouw individuele medewerker? Zodanig dat je medewerkers zo optimaal mogelijk zelfstandig kunnen presteren en floreren in hun werk.

Het goede gesprek voeren

Jouw visie en kwaliteiten als leidinggevende komt terecht in het goede gesprek met jouw medewerker. Dit vraagt veel van je communicatieve vaardigheden. Goede gespreksvoering geeft de doorslag in wat je wilt bereiken met je medewerker, op alle momenten in de samenwerkingsrelatie. Vanaf de eerste kennismaking tot en met het afscheid.

De onderstaande gesprekstrainingen zijn toegepaste leiderschapstrainingen:

  • Het betere sollicitatiegesprek: hoe krijg ik een goed en betrouwbaar beeld van de kwaliteiten, behoeften en kwetsbaarheden van de sollicitant.
  • Het betere voortgangsgesprek: hoe krijg ik een goed beeld van het functioneren van mijn medewerker, en hoe coach ik hem/haar in de gewenste ontwikkeling en resultaten.
  • Het betere verzuimgesprek: hoe creëer ik beweging in de situatie? hoe beperk en voorkom ik de uitval, wat mag ik zeggen en vragen, en hoe houd ik de juiste balans tussen beroep doen op eigen verantwoordelijkheid en faciliteren waar nodig.  
  • Het betere afscheidsgesprek: als iemand niet langer goed op zijn plek zit in het werk of team, hoe kan ik dan het goede afscheidsgesprek voeren zonder getouwtrek, zodat we op een waardige manier uit elkaar gaan.
Leidinggeven aan verandering

Veranderkracht en implementatiekracht. Zo wordt er aan de directietafel over gesproken. Uiteindelijk komt het bij jou als leidinggevende terecht. Jij neemt je medewerkers mee in de verandering, in het nieuwe beleid en de innovatie van producten en diensten. Hoe krijg je je mensen mee? Hoe motiveer je ze voor zaken waar je zelf ook nog vraagtekens bij hebt? Hoe breng je het verhaal goed over?

In de training leidinggeven aan verandering komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Omgaan met weerstand
  • Inspireren en motiveren
  • Talent, veerkracht en kennis mobiliseren
  • Verbinden en samenwerken
  • Faciliteren en informeren
  • Eigenaarschap en initiatief stimuleren
Leidinggeven aan teams

De “magie” van teams. Als leidinggevenden herkennen we het maar al te goed. Het ene team draait prima zonder omkijken, terwijl het andere team veel aandacht vraagt. Als leidinggevenden focussen we vaak op individuele medewerkers. Hierbij verliezen we nog weleens uit het oog wat er allemaal binnen teams gebeurt. Totdat we geconfronteerd worden met de grilligheid binnen teams. Ook weten we hoe krachtig goed teamwerk kan zijn en hoe prettig het is als teams zelfredzaam en vakbekwaam zijn.

Voor leidinggevenden die meer uit hun teams willen halen, verzorgen we onze training in leidinggeven aan teams en teamontwikkeling. Met behulp van kennis over teams en teamontwikkeling vergroten we het inzicht van de deelnemers in de eigen teams. Op basis van een analyse van het team en de fase van teamontwikkeling wordt geoefend met welke leiderschapsstijl het beste aansluit. Elke fase van teamontwikkeling vraagt om andere accenten in het groepsgericht leidinggeven (!).

Aandacht wordt besteed aan de bovenstroom en onderstroom. Ook wordt de relatie gelegd met de specifieke doelstellingen van het team en de context qua klanten en samenwerkingspartners. Samen met collega leidinggevenden wordt het inzicht vergroot hoe op heldere en concrete wijze teamwerk en teamontwikkeling gestimuleerd kan worden.

Persoonlijk leiderschap

Meer uit jezelf halen. We zeggen het zo makkelijk, maar hoe doe je dat? Om een inkijkje te geven kunnen we veel leren van topatleten en musici. Zij leggen uit dat hun talent niet zomaar aangeboren is. Het is ontstaan door zich te verdiepen en bewuste oefening. Veel heeft te maken met hoe je tegen jezelf en je omgeving aankijkt. En hoe je voor jezelf zorgt. Socrates maakte duizenden jaren geleden al de boeiende vergelijking met pottenbakken: als we dat willen beheersen, weten we dat het aankomt op begrijpen en veel oefenen. Maar in ons dagelijks leven doen we dat veel minder.

Wat het werk van je vraagt, en het gedrag van de mensen om je heen, raken aan je innerlijk kompas. Aan jouw drijfveren, overtuigingen, aan je kracht en onzekerheden. Deze dieperliggende zaken zijn doorslaggevend voor je manier van werken, voor de kwaliteiten die je inzet én het resultaat daarvan.

Wil jij ook steviger in het zadel komen in je werk? Meer in verbinding zijn met jezelf, voor meer succes in wat je nastreeft? Met onze training en coaching in persoonlijk leiderschap vergroten we je zelfinzicht en jouw persoonlijke kracht. Zowel in je werk als daarbuiten.