Veranderen en leren

Wendbaarheid, lenigheid en slim inspelen op veranderingen. Voor de één vanzelfsprekend noodzakelijk, voor de ander soms een moeilijke opgave, waarbij de noodzaak niet altijd wordt gezien. Leren en aanpassen vindt continu plaats. Gezien of ongezien. Hoe kan je veranderen en leren effectief inzetten voor de doelen die je als persoon of organisatie wilt bereiken?

Interactieve sessies

Kennis verbreden en verandering tot stand brengen, ontstaat tussen mensen. Wij als adviseurs zijn nog altijd geïnspireerd door het baanbrekende boek In Good Company van Cohen en Prusak. Verandering ontstaat niet door dikke projectplannen te schrijven, maar door interactief mensen te verbinden in hun doen en denken in de praktijk. Met dit principe voor ogen verzorgen we de volgende activiteiten.

 • Strategiesessie
  Voor een heldere en gezamenlijke vertaling van ambities naar concrete doelstellingen waar mensen zich achter scharen.
 • Innovatieworkshop – van klantvraag naar nieuwe dienstverlening
  In deze workshop leren deelnemers hoe je energiek en effectief nieuwe diensten kunt ontwikkelen. Vanuit de principes van design thinking en kort-cyclische coproductie met collega’s.
 • Serious gaming – ervaring is de beste leermeester
  Met dit uitgangspunt werken we samen met de beste producenten van serious gaming in Nederland. Afhankelijk van de vraag verzorgen we energieke business games voor leer- en veranderprocessen.
 • Deep democracy bijeenkomst
  Alle invalshoeken en kritische geluiden op tafel, voor commitment en kansrijke keuzes over de gewenste veranderingen en weg ernaartoe.
 • Professionele online talkshow
  Organisatiebreed verbinden en je boodschap overbrengen. Met een professionele livestream en energieke presentatoren verzorgen we een TV-achtige uitzending, waarin sprekers uit de organisatie aan het woord komen en medewerkers via een chat kunnen meepraten.
Leertrajecten op maat

Onboarding, competentieontwikkeling, leiderschapsprogramma’s, elke nieuwe uitdaging en vaardigheid vraagt een eigen aanpak. Uitgaand van de specifieke leerbehoefte, inspiratie en werkpraktijk van degene die leert. Zowel op inhoud als vorm. Het gaat altijd om een unieke mix van kennis, mindset, eye openers en nieuwe vaardigheden.

Krachtige leeractiviteiten bestaan uit een combinatie van nieuwsgierigheid prikkelen, waardevolle doelen stellen, bewuste praktijkoefening, leren van elkaar en feedback.

Voor duurzame leerprocessen ontwerpen onze leerexperts in samenwerking met u als klant leertrajecten op maat. Gebruikmakend van veelzijdige (blended) leervormen en serious gaming, zowel fysiek als online, prikkelen we effectieve leerprocessen die zowel veel energie als blijvende resultaten opleveren.

Verandertrajecten

Actief partijen verbinden rondom een waardevol vraagstuk en faciliteren in het succesvol doormaken van de gewenste ontwikkeling. Hiermee ondersteunen onze ervaren organisatieadviseurs uw verandertraject. Doelen stellen, eigenaarschap creëren, talenten mobiliseren, gezamenlijk actie ondernemen en bijstellen. Vanuit moderne inzichten over verandermanagement begeleiden we u hierbij. Met interactieve sessies, diverse werkvormen, onderzoek, kennis en advies.

En natuurlijk stoppen we niet na een rapportage met analyse en aanbevelingen. Met plezier committeren we ons aan het gehele proces van actieplanning tot uitvoering. We begeleiden uw organisatie door de (vaak weerbarstige) praktijk van veranderen, totdat de gestelde veranderdoelen zichtbaar zijn gerealiseerd